Back to All Events

Mindfulness en dementie - gespreksavond in Odensehuis Zutphen

De vraag is: hoe kan Mindfulness - hier en nu aanwezig zijn zonder voorwaarde - helpen om met dementie te (leren) leven? Vanuit haar ervaring als mindfulnes trainer én als dochter van ouders die met dementie te maken hebben zullen we met Anna Myrte in gesprek gaan.

Toegang gratis

Over Odensehuizen:

'Het is een plek waar mensen met beginnende dementie – en hun naasten – elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen. Vrij toegankelijk, zonder diagnose of indicatie. De Odensehuizen staan symbool voor de menselijke maat in de dementiezorg. We werken allen vanuit dezelfde gedachte: Mensen met geheugenverlies of beginnende dementie hebben nog veel vaardigheden en kwaliteiten. Dat willen we tot hun recht laten komen. De mens en z’n leven staan centraal, niet de ziekte en de zorg. Leidend in onze werkwijze is de vraag hoe mensen met dementie toch van het leven kunnen blijven genieten, regie houden over hun eigen leven en een rol blijven spelen in de samenleving...' 

http://www.odensehuiszutphen.nl/agenda