De pijn van vrouwen - en de bevrijding ervan -

Moeder Maria richt zich in het boek een aantal malen tot vrouwen en hun rol en functie in de geboorte van de nieuwe aarde. Hieronder staat een recente tekst die gaat over de verbinding die vrouwen met elkaar moeten maken. Even voor de duidelijkheid (want dat staat wel in het boek, maar niet in deze specifieke tekst): dat we ons met elkaar verbinden betekent niet dat we een verbond sluiten tegen de mannen. Het is juist andersom, we moeten de man werkelijk liefhebben en hem toelaten in onze volle aandacht. We moeten hem zien als het zuivere wezen dat hij is, zoals een moeder haar kind kan zien. En dat kunnen we pas doen als wij vrouwen stoppen met strijden tegen elkaar....

Maria: 

'Hoe zou je leven zijn als je zo zou leven als je bent? Hoe voelt die dans?

Vrouwen, ik ben klaar met jullie zelfafwijzing. En jullie zijn er ook klaar mee. En de mannen ook. Jullie herhalen aan de buitenkant iets wat jullie van binnen allang niet meer zijn. Jullie weten al dat je je niet hoeft te bewijzen om vrouw te zijn. Jullie vrouwen kunnen onderling zo bang zijn voor elkaar. Je gunt de ander haar schoonheid niet en daarmee gun je jezelf je schoonheid niet. Weten jullie waarom jullie mij de allermooiste noemen en een godin noemen, mijn kinderen? Dat komt doordat ik voor jullie buig. Ik buig voor al mijn kinderen, stuk voor stuk.

Geen enkel ander mens kan jou in de weg staan, behalve jezelf. De weg naar god is altijd vrij, tenzij je hem zelf verspert.

Wij kunnen allemaal voor elkaar buigen. Voor het hoogste in de ander. En dus voor het hoogste in onszelf. Vandaar ook dat ‘namaste’ een zeer juiste manier van begroeten is. Geen enkel ander mens kan jou in de weg staan, behalve jezelf. De weg naar god is altijd vrij, tenzij je hem zelf verspert. En de weg naar god is tegelijkertijd geen weg maar een bestemming die je nu bereikt hebt, een bestemming die je niet eens bereikt hebt, het is de plek waar je bent en al die tijd al blijkt te zijn geweest en altijd zal zijn.

Hiermee komen we weer vanuit een andere hoek op hetzelfde en enige punt uit: bevrijding is hier en nu een mogelijkheid. Het is zelfs alles wat er uiteindelijk is, NU.  Zo bezien is het een heel interessant gegeven dat er dingen zijn die die ultieme kennis in de weg staan. En dat we die dingen kunnen gaan onderscheiden. We gaan het mechanisme doorzien van dat wat ons tegenhoudt. En dat kunnen we doordat we ons tot de hoogste macht wenden. Het is niet andersom: het is niet zo dat we ons pas tot de hoogste macht wenden als we het mechanisme doorzien. Nee, de eerste beweging is dat je je toewendt en overgeeft. Je levert jezelf over aan god, of zo je dat andere woorden wilt geven, het Licht, de Liefde, Eenheid, Allah. Het allerhoogste in jezelf, dat ben je zelf. Dat is het enige onveranderlijke in je, dat waar je altijd op terug kunt vallen. En dat waar je niet eens op terugvalt, want het droeg je al die tijd, en zelfs als je valt, rust je nog in zijn armen.

En over deze zaken gaan jullie nu met elkaar gesprek. Dat gebeurt tussen de broers en zussen van de familie van licht die wakker is. Jullie zijn wakker. En jullie zien en herkennen elkaar in jullie ontwaakte staat. En tegelijkertijd zijn jullie ook nog half in slaap, jullie geloven het nog steeds niet helemaal. Er is een sterke gehechtheid aan pijn. En één zo’n hardnekkige pijn is de pijn van vrouwen.

Als iemand de pijn van vrouwen kent, dan ben ik het wel. De ware betekenis van wie ik ben wordt structureel verdraaid. Ik ben ofwel compleet genegeerd ofwel op buitensporige wijze verheerlijkt. Beide doen geen recht aan wie ik ben. En daarmee is het een vorm van geweld. En dat geweld richt zich uiteindelijk alleen maar tegen degene die de verkeerde beelden heeft. Ze zijn het bezit van degene die gevangen is in zijn eigen percepties. Ze kunnen nooit degene toebehoren over wie de beelden gevormd zijn, ik de heilige vrouw dus in dit geval.

Ik ook heb geloofd dat de beelden van anderen mij konden raken en treffen.  Ik ben eraan onderdoor gegaan. Ik heb getwijfeld aan mezelf, aan de goedheid van het leven, aan de zin van al die handelingen die we dag in dag uit maar uitvoeren. Ik was wanhopig. Tot ik daar belandde, op die plek in mezelf waar ik geen kant meer op kon. Ik kon niets meer behalve vallen en me overgeven. Ik liet alle beelden die ik over mezelf had gaan. En wat er restte was en is van zo’n overdadige heerlijkheid dat ik het onmogelijk kan beschrijven. 

Als iemand de pijn van vrouwen kent, dan ben ik het wel. De ware betekenis van wie ik ben wordt structureel verdraaid. Ik ben ofwel compleet genegeerd ofwel op buitensporige wijze verheerlijkt.

Iemand anders kan jou geen geweld aandoen, uiteindelijk niet. Want in je diepste zelf huist het goddelijk licht. En dat licht kan geen geweld gedaan worden. Dus eigenlijk moet je, om je altijd veilig te voelen, je altijd tot dat eenheidsbeginsel wenden. Dat moet je beginpunt zijn in het leven. Dat is het natuurlijk al, maar je moet ook je bewustzijn erop richten. En als je dat doet moet je geen volmaaktheid van jezelf eisen, je doet het gewoon met een vanzelfsprekende nonchalance, net zoals schakelen tijdens het autorijden (als je dat ten minste onder de knie hebt…). Door te mediteren oefen je de routine van terug naar het beginpunt keren. Het beginpunt is overigens tevens het eindpunt, maar bij meditatie is beginpunt meer van toepassing, omdat je terugkeert naar binnen, na met je aandacht in de uiterlijke wereld vertoefd te hebben.

Vanuit het beginpunt in jezelf kun je waarnemen dat je in een onwaarheid gelooft, namelijk in beelden over jezelf. Je leert zien dat je niets bent van wat je denkt dat je bent en dat hetzelfde geldt voor je medemens. Elke eigenschap die je aan ze toekent is subjectief: vanuit een ander gezichtspunt bekeken ziet het er volkomen anders uit. Daarom rest er slechts een ding wat je kunt doen en dat is liefhebben. Liefhebben vindt plaats als je alle beelden loslaat en je toewendt in het moment, als je wakker bent.

Ik ben een vrouw van vlees en bloed. En ik ben een heilige. Je kunt niet kiezen. Dit is het hele plaatje

De allergrootste pijn die je jezelf kunt aandoen is die om te geloven dat je gezien moet worden. Het is precies omgekeerd, je moet niet gezien worden, maar zien. De beweging vindt plaats van binnen naar buiten, jij moet je toewenden. En als je ziet en je toewendt, dan zal alles wat in jouw aandachtsveld komt je licht ontvangen, al is het soms maar een heel klein sprankeltje. Je bent als een elfje dat met toverstof strooit, gewoon door wie zij (of hij) is. De misvatting is dat jullie een slachtoffer zijn.

Ik ben een vrouw van vlees en bloed. En ik ben een heilige. Je kunt niet kiezen. Dit is het hele plaatje. De volledig ontwaakte meest zuivere, meest pure, meest fijnzinnige en wijze en liefdevolle en oordeelloze en dansende en barende en schreeuwende en kussende en strelende en naakte vrouw die er is. Naakt in de puurheid van haar wezen die niets kan bedekken, omdat zij slechts gevend is.

En herinner je je dit op de momenten dat je gelooft dat de aanwezigheid van een andere vrouw een bedreiging is voor wie jij bent. Buig je hoofd en herinner je wie je werkelijk bent. Zie jou in de ander en de ander in jou.

Prachtige vrouwen, dat is jullie ware natuur. Julie kunnen elkaar werkelijk liefhebben. Voor jullie eigen geluk, maar ook opdat jullie de man werkelijk lief kunnen hebben. Jullie zijn geen rivalen tegenover de man. Het is zo’n grote leugen, die zo volkomen ongepast is en ook zo kinderachtig. Jullie zijn wijze verlichte wezens. Jullie zijn niet onvolgroeid en jullie hoeven dus niet eens te leren om op de liefde te vertrouwen en elk mens zo diep lief te hebben als je eigen kind. En om dus in eerste instantie jezelf lief te hebben. Dat hoeven jullie niet te leren. Jullie hoeven er niets voor te doen. Want jullie zijn al liefde! Als je 'ja' zegt tegen wie je bent, dan verdwijnt elke dreiging uit het moment. En herinner je je dit op de momenten dat je gelooft dat de aanwezigheid van een andere vrouw een bedreiging is voor wie jij bent. Buig je hoofd en herinner je wie je werkelijk bent. Zie jou in de ander en de ander in jou. En dank de ander dat ze zo wonderbaarlijk die unieke persoon is in al haar pracht, dank haar dat ze die uitzonderlijke rol, haar rol, wil vervullen op onze aarde.'