Coming out

Groot leeg scherm

Coming out... ja, het voelt wel een beetje als uit de kast komen. In het afgelopen jaar heb ik meer dan honderd bladzijdes volgeschreven met prachtige boodschappen voor 'de wakker-wordende mens' en 'de wakkere mens' (eigenlijk alleen voor de wakkere mens, want volgens Maria is wie dit leest al wakker, maar daarover later meer...).

Eerst had ik er helemaal geen zin in. ‘Ik voel me niet goed. En spirituele teksten gaan daar niets aan veranderen. Laat mij gewoon in mijn pijn. Het is toch al te laat’, zo ging het door me heen.

Het begon op een donkere middag in november toen ik me zwaar beroerd voelde. Vermoeidheid, relatieproblemen, weinig geld, weinig rust door mijn moederschap van drie kleintjes en een (logischerwijs hiermee samengaand) gebrek aan schrijf-ruimte en een (waarschijnlijk ook daaraan gerelateerd) gebrek aan inspiratie zorgden ervoor dat ik me heel gefrustreerd en verlaten voelde. Ik zat achter mijn computer voor een groot leeg scherm dat de (op dat moment zeer onaangename) leegte in mijzelf alleen maar bevestigde en versterkte, toen er een grote rust over me heen kwam. Ik kreeg een ervaring van verbinding met het hoogste in mezelf, met de dragende en voedende levenskracht, met het licht. En dat licht sprak door mij heen in de vorm van Moeder Maria.

‘ Zij is er altijd voor wie zich tot haar wendt. En zij is een deel van jou en jij bent deel van haar. Er is geen onderscheid.’ Dit wordt me gedicteerd nu ik dit eerste hoofdstuk probeer te schrijven... Ze vindt het ook grappig...

Eerste doorgeving

Eerst had ik er helemaal geen zin in. 'Ik voel me niet goed. En spirituele teksten gaan daar niets aan veranderen. Laat mij gewoon in mijn pijn. Het is toch al te laat', zo ging het door me heen. Toen begon ik toch maar op te schrijven wat ik ervaarde.

'Laat je last los en straal met de goden. Ik ben de heilige Maria', waren de eerste zinnen. Op dat moment zag en ervaarde ik haar aanwezigheid als een groot licht in en boven mijn hoofd en een intens gevoel van liefde. 'Zij is er altijd voor wie zich tot haar wendt. En zij is een deel van jou en jij bent deel van haar. Er is geen onderscheid.' Dit wordt me gedicteerd nu ik dit eerste hoofdstuk probeer te schrijven... Ze vindt het ook grappig. De enige intentie waarmee ze door mij spreekt is om te helpen en ze merkt dat het me soms ook irriteert, omdat het lijkt alsof zij het overneemt en ik dus minder belangrijk ben. Moeder Maria lacht om die menselijke trekjes, die rare uitingsvormen van het ego. Ze kan er dubbel zo hard om lachen, omdat ze zelf ook mens is geweest en het haar dus absoluut niet vreemd is. Zo is ze eigenlijk altijd bij me aanwezig, bij me, met me, door me. Niet als een stem in mijn hoofd, maar als een hogere en hoogste macht die ik zelf ook ben en waar ik me altijd toe kan wenden. Als ik maar wil en dus niet te koppig ben....

Ik krijg niet altijd direct concrete zinnen door. Het is veelal meer een ervaring en een inzicht waar ik dan de juiste woorden aan geef - als een compact pakje dat je uitpakt tot je alles in zijn werkelijke vorm kunt zien. Haar woorden zijn levend omdat ik ze direct ervaar.

Levende woorden

Ik krijg niet altijd direct concrete zinnen door. Het is veelal meer een ervaring en een inzicht waar ik dan de juiste woorden aan geef - als een compact pakje dat je uitpakt tot je alles in zijn werkelijke vorm kunt zien. Haar woorden zijn levend omdat ik ze direct ervaar. Ik ervaar ze als waarheid, alsof ze getoetst zijn aan het licht en alsof in mijn diepste zelf ook het licht zit waaraan het getoetst wordt. Haar taal is veel puurder en verfijnder dan de onze, het is de taal van energie. Taal en energie zijn bij haar één, zoals ze in essentie één zijn - immers, beide zijn ze trilling en beide zijn ze uiteindelijk licht. Om die reden ook is er geen onderscheid tussen degene die dit nu opschrijft en de persoon die dit nu leest. Keer op keer herinnert Maria me in haar teksten aan het feit dat haar woorden een directe werkzaamheid hebben voor iedereen die ze tot zich neemt. Een nogal surreëel  gegeven, omdat de scheidingen in afstand, tijd en personen erdoor vervagen. Immers het 'nu' waarin ik dit opschrijf, is hetzelfde 'nu' als waarin jij dit leest. Er is alleen maar één nu waarin we allen verbonden zijn. 

Het ‘nu’ waarin ik dit opschrijf is hetzelfde ‘nu’ als waarin jij dit leest.

Het luistert nauw om de juiste woorden te geven aan de ervaringen die Maria doorgeeft.  Want zij geeft de ervaringen niet door in de zin van dat ik het van haar krijg, zij herinnert mij (en jou) aan mijn eigen goddelijke natuur, aan iets wat ik dus al die tijd al had, maar vergeten was of ontkende. 

 

Angst

Die ontkenning zorgde er ook voor dat ik deze nieuwe ontwikkeling in mijn leven niet altijd als aangenaam ervaarde. Het voelde alsof ik ineens naar een heel hoge standaard moest leven. Alsof ik zelf Maria moest worden om het waard te zijn om haar boodschappen door te mogen geven. Wat moest ik met haar woorden en de ervaringen die de woorden bewerkstelligden als ik ze niet direct kon verwerkelijken? Nu, terwijl ik dit schrijf, voel ik nog steeds schroom om dit op het internet te zetten, al weet ik dat het geen zin heeft om me door die angst te laten leiden. Angst om afgerekend te worden op on-verlicht gedrag. En, aan de andere kant, de angst dat mensen me een aureool van heiigheid toekennen. Beide angsten leiden natuurlijk tot niets, het zijn alleen maar beschermingsmechanismes van het ego, dat zich door mijn verbintenis met Maria nogal in het nauw gedreven voelt. Of, liever gezegd: the good old ego is ten dode opgeschreven!

De waarde en werking van de woorden is niet aan mij. Het is wel aan mij om gehoor te geven aan wat mij gevraagd wordt door Moeder Maria, al is het voor mijn logische geest nog zo vreemd. Dus, hier kom ik, de kast uit, als doorgever van boodschappen van Moeder Maria...

Maria is de Grote Moeder van allen, ongeacht religieuze achtergronden en overtuigingen.

Voorbij religies

Tot slot: Maria wordt als de moeder van Jezus geassocieerd met de katholieke kerk. Ik voel mij verbonden met de basis van religies - namelijk met het eren van de hoogste god die ons voortbrengt en draagt en die wij ook zijn - maar ik heb niets met de instituten eromheen. Maria is de Grote Moeder van allen, ongeacht religieuze achtergronden en overtuigingen. Maria is dus zeker niet uitsluitend 'van'  de katholieke kerk. Verder wordt er soms niet gesproken in 'ik' maar in 'wij'. Maria maakt deel uit van een net van lichtwezens/ hoge energieën, en soms spreekt de stem van dit collectief in plaats van zij 'persoonlijk'.

 

Eerste doorgeving

Het is al een lang verhaal geworden, maar omdat je vast wilt weten waar ik het nu de hele tijd over heb, zal ik een eerste stukje van de doorgevingen plaatsen:

'Laat je last los en straal met de goden. Je bent hetzelfde als ik. Je bent niet anders. Ik ben precies door alles heengegaan waar jij doorgaat. Niets is mij vreemd. En zie, ik ben erdoorheen gekomen en ik ben niet besmet.  Er is echt altijd hoop. Werkelijk waar. Zo is de werkelijkheid.

Elk moment is een keuze. En als je niet kiest, dan is er geen schuld.

Je hoeft je niet te schamen. Ik weet waar jij staat en zie dat je op je pad gaat. Echt, er is geen verschil tussen ontberingen en je levenspad. Je bent er niet vanaf gedwaald als je iets naars meemaakt. Er is werkelijk geen onderscheid. Acceptatie in het moment. Iedereen spreekt die woorden nu. Maar begrijp je ze werkelijk?

Acceptatie in het moment betekent vrij van elke schuld. Er staat geen straf te wachten. Er is alleen maar de bevrijding van een regen aan overbodigheden die neervalt en voor altijd oplost.

Ik ben zonder vrees. Alles wat in mij oprijst ben ik zelf. Waarom zou ik dan bang zijn?'

To be continued...