Over 'je toewenden' als antwoord op beproevingen

In het afgelopen jaar ben ik aardig op de proef gesteld. Soms was ik zo bang en verdrietig dat ik dacht dat alles verloren was. Er waren twee mogelijkheden: of de wanhoop zou het verder overnemen, of ik zou een andere weg inslaan. Dat laatste lukte door me toe te wenden. Onder toewenden versta ik mezelf aanbieden aan dat wat groter en omvattender is dan mijn identiteit (de liefde dus...), actief weten dat het leven echt het beste met mij voor heeft en dat ik door trouw te blijven aan mezelf (de liefde dus...) vanzelf de juiste stappen zal zetten. Je toewenden en een open geest en open hart horen bij elkaar. Byron Katie zegt: ‘De verhalen die worden verteld over de werkelijkheid zijn altijd erger dan de werkelijkheid zelf.’ Dat beaam ik. 

Afgelopen zomer ging het helemaal niet goed met het huwelijk van mijn (inmiddels ex-) man en mij. Ik ontvluchtte de situatie door met de kinderen te gaan logeren in het huis van vrienden die op vakantie waren. Ik wist dat dit slechts een tijdelijke oplossing was en dat het zo niet door kon gaan. Maar ik was te bang voor de consequenties als ik echt zou beslissen om te scheiden. Allerlei argumenten hielden me tegen: Ik wil er niet alleen voor komen te staan. Ik wil geen uitkering aanvragen, dan moet ik al mijn werk stoppen. Ik hou toch ook van hem... Ik wil de kinderen geen scheiding aandoen. Ik ben te moe om alles te regelen wat er dan geregeld zou moeten worden...

In het huisje waar ik die week met mijn kinderen logeerde hing een confronterende tekst aan de muur (zie afbeelding hiernaast). Ik maakte er een foto van en las de woorden regelmatig. Mijn hart deed pijn van alle ruzie en onbegrip. Mijn hart wilde leven met echte liefde. Ik wilde ervoor gaan, maar zou ik het kunnen? Was het niet al te laat? Ik realiseerde me dat ik niet langer wilde hopen op een mooi leven in de toekomst, maar hier en nu echt in vrijheid en vrede wilde zijn. In mijn eigen huis. In die week besloot ik om te scheiden.

Het deed pijn en ik was bij vlagen bang, boos of verdrietig. Maar ik voelde me vooral heel opgelucht en intens krachtig omdat ik deed wat er gedaan moest worden. Als ik ’s ochtends met een angstig gevoel wakker werd (bang voor wat de toekomst zou brengen), wendde ik mij toe: ik sloot mijn ogen, vouwde mijn handen voor mijn borst en dankte het leven. Ik zag en ervaarde het licht in mijn hoofd, ik zag en ervaarde in dat licht de gestalte van Moeder Maria en ik vroeg om leiding. Dan werd het stil en rustig in mij en werd ik vervuld van een intens geluksgevoel. Alles wat ik in de afgelopen maanden geleerd had in de doorgevingen (en waarvan de belangrijkste teksten in mijn boek staan) kon ik nu in de praktijk brengen. De eerste woorden die ik van Maria doorkreeg, vatten de te volgen koers samen: 'Laat je last los en straal met de goden.'

Terwijl ik in de maanden ervoor vaak het gevoel had dat mijn leven al voorbij was, vond ik in deze periode mijn leven terug. Ik vierde, voor het eerst in jaren, mijn verjaardag: maar liefst negen vriendinnen kwamen langs op een etentje. Ik kreeg verschillende nieuwe schrijfopdrachten waardoor ik de komende tijd voldoende zou verdienen. De uitgever besloot om ‘De Revolutie van het Hart’ te publiceren. Een fotograaf (een vriend van een goede vriendin) bood aan om gratis een coverfoto te maken voor op mijn boek. En… ik ontmoette een hele leuke man, een jeugdliefde van toen ik veertien was met wie het onvoorstelbaar goed klikte en klikt...

Door je toe te wenden, oftewel door gehoor te geven aan je hoogste en diepste weten - hoe moeilijk ook - kan er een enorme kracht en vertrouwen in je vrijkomen. Het werkt: niet als een trucje, maar als een levenswet.